Accès Facile & Situation Géographique

Le Clery Hôtel Paris

Métro : Station Bonne Nouvelle sur les lignes 8 & 9
 
Depuis la Gare du Nord et Gare de L’Est (à 5 min de l’hôtel)
 • Prendre la ligne 4 direction Mairie de Montrouge, Descendre à la Station Strasbourg St Denis.
 • Marcher ou prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres ou 8 Direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle
Depuis La Gare Saint Lazare (à 5 min de l’hôtel)
 • Prendre la ligne 9 direction Mairie de Montreuil, descendre à Bonne Nouvelle.
Depuis la Gare Montparnasse (à 15 min de l’hôtel)
 • Prendre la ligne 4 direction Porte de Clignancourt, Descendre à la Station Strasbourg St Denis 
 • Marcher ou prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres ou 8 Direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle
Depuis la Gare De Lyon (à 10 min de l’hôtel)
 • Prendre la ligne 1 Direction La Défense, descendre à Bastille
 • Prendre la ligne 8 Direction Balard, descendre à Bonne Nouvelle
Depuis l’aéroport Charles de Gaulle
 • Prendre le RER B direction Antony / Robinson, 
 • Descendre à Gare du Nord et prendre la ligne 4 direction Mairie de Montrouge, descendre à Strasbourg St Denis
 • Marcher ou prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres ou 8 Direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle
Depuis l’aéroport d’Orly
 • Prendre Orly Val jusqu’à Antony.
 • Prendre le RER B direction aéroport Charles de Gaulle / Mitry Claye, 
 • Descendre à Châtelet-les Halles et prendre la ligne 4 direction Porte de Clignancourt, Strasbourg St Denis
 • Marcher ou prendre la ligne 9 direction Pont de Sèvres ou 8 Direction Balard et descendre à Bonne Nouvelle
 • Vous pouvez également prendre le bus Air France jusqu'à la gare Montparnasse

Liên Hệ

Địa chỉ

13 boulevard bonne nouvelle
75002 Paris

Điện Thoại

+33 (0)1.42.33.76.28

Email

hoteliere-clery@orange.fr

Gọi Chúng Tôi

+33 (0)1.42.33.76.28

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách